Våre Priser

Betaling
Vi tar imot betaling via bankkort, kredittkort eller kontanter. Betalingen skal utføres samme dag, og før dyret forlater klinikken. Vi gir ikke faktura på generelt grunnlag.

Dersom forsikringsselskapet ditt tilbyr direkteoppgjør (Agria, Gjensidige, IF, DnB, Frende) så tar klinikken kontakt med dem direkte så fremt beløpet overstiger din egenandel. Om vi ikke har mottatt svar fra forsikringsselskapet ditt før du og dyret skal forlate klinikken, vil du få ettersendt faktura på din andel. Fakturering gjøres via eksternt selskap (Credicare).

Vi gjør oppmerksom på at vi kjenner ikke dine forsikringsvilkår, og har ikke mulighet til å forutsi noe om utfallet på din forsikringsak. Dersom din skadesak avvises må du må selv ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å få avklaring på saken.

Dyrekonto og Resurs Bank
For de som ønsker faktura eller delbetaling kan Dyrekonto via Resurs Bank være løsningen. Med Dyrekonto tilbys du inntil 60 dagers betalingsutsettelse, og dersom du betaler hele beløpet til forfall påløper ingen ekstra kostnader. Du mottar fakturaen i midten av måneden etter besøket hos oss, med betalingsfrist siste dag den måneden. Du har altså 30 til 60 dager fra besøket hos oss til fakturaen skal betales. Du kan også velge å dele opp betalingen slik du får nedbetalingsplanen passer ditt behov. Delbetaling inntil 12 måneder er rentefritt. Valget er ditt, og du velger først når du mottar fakturaen

Du kan søke om Dyrekonto hos Resurs Bank her før du kommer til oss. Vi hjelper deg gjerne med å søke Dyrekonto dersom du ønsker det. Vi trenger da at du har med deg gyldig legitimasjon til klinikken.


Priser og kostnader
Hva som trengs av undersøkelser og prøvetaking i forbindelse med utredning av sykdom er vanskelig å forutsi før dyret har vært til første undersøkelse. Etterat dyret er undersøkt vil det så langt det er mulig bli gitt et prisestimat for de som ønsker dette. Pris på undersøkelser/behandlinger avhenger av dyrets art, vekt, sykdomstilstand og tidsforbruket som er nøndvendig i behandlingen, og vil derfor variere fra pasient til pasient.

Vi er alltid i samtale med deg som eier angående tilleggskostnader før videre undersøkelser og behandling utføres dersom de avviker nevneverdig fra allerede gitt prisoverslag. I de få tilfeller hvor uforutsette komplikasjoner oppstår underveis, og ytterligere behandling må gis for å redde dyrets liv, vil kostnadene kunne avvike fra prisestimatet utenat vi har kunnet avtale dette på forhånd med deg som kunde.

(Med forbehold om prisjusteringer og trykkfeil.)