Levering av pasienter

_DSC3619

Alle operasjonspasienter samt andre pasienter som skal i anestesi/sedasjon (tannrens, øreskylling etc) er pasienter som vi tar inn her på klinikken for oppstalling kl 08:45-09:00 for innlevering av slike dagspasienter.

Ved innlevering av ditt dyr for slik behandling setter vi pris på at dyret leveres ferdig luftet, samt at det har fastet fra kl 20 kvelden før behandlingen skjer. Eneste unntaket er gnagere som skal inn for operasjon. Hentetid avtales med ansvarlig veterinær/dyrepleier ved innlevering.

Noen eiere syns det er synd i kjæledyret sitt som må leveres igjen her. Vi har valgt å ta inn slike pasienter da vi ser at dyret stresser mindre når eier ikke er tilstede ved sedasjon. Alle ansatte ved klinikken har utdannelse i håndtering og stell av dyr, hvilket vil si at vi har faglig bakgrunn for å gi ditt dyr det beste stell ved et opphold hos oss. For katter og hunder som viser tegn til stress og frustrasjon ved oppstalling benytter vi oss av både Feliway og Adaptil spray, samt at vi ofte kontakter eier for tidligere henting dersom dyret mistrives. Katter og hunder oppstalles på separate rom, i tillegg til at burene er laget slik at dyrene ikke ser hverandre og lar seg stresse opp av det.

_DSC3266