Indremedisin

Slide2_DSC3487
Indremedisinske utredninger tar ofte lang tid og du bør belage deg på at dette kan ta hele dagen.

Pasienten bør helst ikke ha spist samme dag som prøvene tas, da dette kan virke inn på resultatet av blodprøvene. De fleste prøvene foretas på klinikkens eget laboratorium slik at en får et relativt raskt svar. Enkelte ganger må prøver sendes eksternt, til og med utenlands, slik at det tar noe lengre tid før en får svarresultatet.

_DSC3381