Et siste farvel


Våre kjæledyr har dessverre kortere levetid enn oss. Det er ofte vanskelig å vite når tiden er inne for det siste farvel. Formen kan ofte variere med gode og dårlige dager. Et kjæledyr har lov til å vise alderstegn, samtidig skal vi sørge for at det ikke har unødige smerter. Diskuter situasjonen med din veterinær, slik at det som er en svært tung dag likevel kan oppleves som en fin avskjed med en god følgesvenn.


På klinikken har vi et eget rom som du og familien kan ta avskjed med kjæledyret på en måte som er rett for dere. Enkelte eiere ønsker å være tilstede under hele prosessen, andre velger å si farvel etter dyret har sovnet på innledende “sove-sprøyte”. Vi tilpasser prosessen så godt vi kan til ditt behov. For de som bor i nærområdet tilbyr vi også hjemmebesøk. Tenk gjerne gjennom på forhånd om du ønsker at vi skal ta hånd om kjæledyret etterpå, og da hvilken type kremering du ønsker. Ta gjerne kontakt med oss om du har ytterligere spørsmål.

Les mer

På et tidspunkt må man ta den tunge beslutningen om å la veterinæren hjelpe kjæledyr ditt med den siste reisen. Årsaken bak beslutningen kan være mange: akutte og alvorlige skader, tilstander som ikke lar seg behandle på tilfredsstillende vis eller kroniske lidelser som medfører alvorlige smerte. Hos et aldrende dyr kan summen av plagene være avgjørende.

Vi synes det er viktig at avlivningen skjer i rolige omgivelser, enten på klinikken eller i hjemmet. Tenk etter hva som blir rett for dere. Hos oss er det alltid mulig å sitte sammen med kjæledyret sitt en stund etter avlivingen dersom dere ønsker.

Hvordan foregår en avliving?
Dyret får først et beroligende middel via sprøyte under huden. Etter noen minutter ligger dyret i dyp søvn. Deretter gir veterinæren en overdose med narkosemiddel. Dyret sovner rolig og stille inn; pusten og hjertet stanser, før det hele så er over. Prosessen er smertefri, og dyret har ingen bevisst eller sanselig opplevelse av dette.

Hvem kan være tilstede?
Mange eiere velger å være med under hele, eller deler av, avlivingsprosessen. For flere kan det likevel oppleves som svært vanskelig. Du som eier velger selv om du vil være tilstede eller ikke. Alle avgjørelser respekteres. Barn kan også være tilstede såfremt det er foreldre med som kan ta vare på barna, og vise omsorg i etterkant. Hvis du på forhånd har snakket med barna om hva som skal skje, så takler de denne prosessen vel så godt som en voksen – og ofte bedre enn man tror. Barn reagerer ofte mer rasjonelt på døden enn voksne, men det kan være vanskelig for dem å se sine foreldre bli lei seg.

 

Kremering
De fleste dyreeiere ønsker at dyrets kropp blir kremert. Vi tar hånd om dette. Det er også anledning for deg som eier selv å ta hånd om dyrets kropp. Tenk igjennom hva dere ønsker på forhånd.

Ved kremering kan man velge enten felles kremering eller separat kremering. Vi tar vare på kroppen og ordner transport til godkjent smådyrkrematorium. All kremasjon hos oss foregår via Midt-norsk Smådyrkrematorium.

Felles kremering: kroppen kremeres sammen med andre kjæledyr og asken tas hånd om av krematoriet.
Separat kremering: kroppen kremeres separat, og asken returneres til klinikken. Du bestemmer selv om du ønsker asken returnert i egenvalgt urne eller uten urne. Du kan se hvilken urne som passer deg og ditt behov her. Urneprisene vil avvike fra henvist nettside når urnen bestilles via klinikken. Vi kontakter deg når urnen er ankommet klinikken.

Begrave dyrets kropp selv: dersom du velger å begrave dyrets kropp så må det enten gjøres på egen privat tomt, eller innhentes godkjenning av/kontrolleres med kommunen dersom gravleggingen skal skje utenfor egen tomt. Uansett er det svært viktig at dyrets kropp begraves på forsvarlig vis, og dypt nok. Andre dyr i naturen må ikke få i seg medisinrestene (som vil kunne ha forgiftningseffekt); dette vil være eiers ansvar.