Våre Priser

Priser og kostnader
Hva som trengs av undersøkelser i forbindelse sykdom og behandling er vanskelig å forutsi før dyret har vært til første undersøkelse. Etterat dyret er undersøkt vil det, så langt det er mulig, bli gitt et prisestimat for de som ønsker dette. Pris på undersøkelser/behandlinger avhenger av mange faktorer, og vil derfor variere fra pasient til pasient.

I de tilfeller hvor uforutsette hendelser oppstår underveis, og ytterligere behandling må gis for å redde dyrets liv, vil kostnadene kunne avvike fra prisoverslag utenat vi har kunne informerer kunden om dette på forhånd.

Prisliste ordinære tjenester 2022
Vaksine hund/katt, ordinær ..................660,-
(inkl. generell helsesjekk)
Vaksine hund/katt/ilder, rabies .............650,-
(inkl. generell helsesjekk og passattestering)
Idmerking med microchip .....................990,-
(inkl. registrering i DyreID, avgift til DyreID)
Kloklipp hund .......................................310,-
(inkl. ikke sedasjon)
Kloklipp katt/gnager .............................253,-
(inkl. ikke sedasjon)
BOAS-attest ...........................................1100,-
(inkl. innrapportering til NKK)
Patella-attest ........................................650,-
(inkl. innrapportering til NKK)
Hjerte-attest for CKCSpaniel ..................930,-
(inkl. innrapportering til NKK)
.Kastrering hannkatt - fast lavpris.. .......1050,-
(inkl. anestesiovervåkning og smertebehandling)
Kastrering hunnkatt - fast lavpris..........1880,-
(inkl. anestesiovervåkning og smertebehandling)
Ultralyd drektighetsundesøkelse ............820,-
Røntgen drektighetsundersøkelse ..........900,-
AD røntgen ............................................1966,-
HD røntgen ............................................2280,-
AD+HD røntgen (samtidig) .....................2799,-
(Alle AD/HD røntgen inkl. sedasjon, digital fotografering og fremkalling, innsending til NKK)

Alle priser er oppgitt med 25% mva. Gyldig fra 25/07/2022 med forbehold om prisjusteringer og trykkfeil.

Betaling
Vi tar imot betaling via bankkort, kredittkort, vipps eller kontanter. Betalingen skal utføres samme dag, og før dyret forlater klinikken. Vi gir ikke faktura på generelt grunnlag.

Dersom forsikringsselskapet ditt tilbyr direkteoppgjør (Agria, Gjensidige, IF, Frende) så tar klinikken kontakt med dem direkte så fremt beløpet overstiger din egenandel. Om vi ikke har mottatt svar fra forsikringsselskapet ditt før du og dyret skal forlate klinikken, vil du få ettersendt faktura på din andel. Fakturering gjøres via eksternt selskap (Credicare).

Forsikringsvilkår og skadesaker
Vi gjør oppmerksom på at vi kjenner ikke dine forsikringsvilkår, og har ikke mulighet til å forutsi noe om utfallet på din forsikringsak. Dersom din skadesak avvises må du må selv ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å få avklaring på saken.

Dyrekonto og Resurs Bank
For de som ønsker faktura eller delbetaling kan Dyrekonto via Resurs Bank være løsningen. Med Dyrekonto tilbys du inntil 60 dagers betalingsutsettelse, og dersom du betaler hele beløpet til forfall påløper ingen ekstra kostnader. Du mottar fakturaen i midten av måneden etter besøket hos oss, med betalingsfrist siste dag den måneden. Du har altså 30 til 60 dager fra besøket hos oss til fakturaen skal betales. Du kan også velge å dele opp betalingen slik du får nedbetalingsplanen passer ditt behov. Delbetaling inntil 12 måneder er rentefritt. Valget er ditt, og du velger først når du mottar fakturaen

Du kan søke om Dyrekonto hos Resurs Bank her før du kommer til oss. Vi hjelper deg gjerne med å søke Dyrekonto dersom du ønsker det. Vi trenger da at du har med deg gyldig legitimasjon til klinikken.