Indremedisin

Indremedisin omfatter sykdomstilstander som angår de indre organer.

• Hjertelidelser • Fordøyelsessykdommer • Lungelidelser • Endokrinologi • Bloddannende organer • Nyrelidelser • Infeksjonssykdommer

En indremedisinsk utredning kan ta lang tid. Det kreves som regel en rekke blod- og urinprøver, blodtrykkmålinger, ultralyd- og røntgenundersøkelser. De fleste prøvene utføres på klinikkens eget laboratorium. I enkelte tilfeller trenger pasienten å komme til konsultasjon flere ganger gjennom dagene som følger.


Les mer

Pasienter som trenger indremedisinske utredninger blir ofte hospitalisert ved klinikken gjennom dagen slik at de prøver og tester som det er behov for kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte.

Blodoverføringer
Vi utfører blodoverføring dersom det er behov. Pasienter som trenger blodoverføringer er svært påkjente og i kritisk tilstand. En blodoverføring er alltid forbundet med risiko, og det krever nøye overvåkning av pasienten under selve behandlingen, samt i timene etter blodoverføringen. I tillegg kreves en bloddonor. Dette gjør at en blodoverføring tar mange timer, gjerne en hel arbeidsdag. Pasienten må inn til daglige oppfølginger etterpå for å kunne oppdage evt. senkomplikasjoner i tide.

EKG
For hjertepasienter utfører vi EKG-målinger ved klinikken. EKG måler hjertets elektriske aktivitet. Vi har utstyr til både ordinær EKG og Holter-EKG. Ordinær EKG er en korttidsmåling som gjøres mens pasienten er på klinikken. Holter-EKG er en langtidsmåling som gjøres over ca. 24 timer. EKG-måleren kobles fast til pasienten som så går med den på seg til neste dag. Hvilken type EKG-måling ditt dyr trenger vurderes av veterinæren. Avlesningene gjøres av hjertespesialister i Tyskland og England ved behov.

Blodtrykk
Vi utfører måling av blodtrykk for både hjertepasienter og nyrepasienter når det er behov. Blodtrykksmåling av hund og katt krever svært rolige omgivelser for at de skal være av reell verdi. Eier blir derfor ofte bedt om å bli værende sammen med dyret på et eget rom i 1-2 timer slik at tilstrekkelig ro hos dyret kan oppnås.