Innleggelse

Ved en rekke utredninger, behandlinger og operasjoner må pasienten legges inn på klinikken for dagen. Dyrene får lov å reise hjem senere samme ettermiddag. Vi har ikke døgnhospitalisering.

Alle dagpasienter tas imot for innleggelse mellom kl. 08.45 og 09.00. Hjemsending av pasienter skjer mellom kl. 15.00 og 16.00. Det er da satt av tid til samtale med deg som eier for å gi deg nødvendig informasjon om dagens utredning og behandling.

Pasienten skal faste de siste 6 timene før innleggelse. I noen tilfeller kan din veterinær ha bedt om lengre fastetid. Unntaket er kaniner og andre gnagere

Pasientene oppstalles i egne, separate kennelbur. Hunder, katter og gnagere har separate oppstallingsrom, slik at de ikke blir unødig stresset av andre innelagte dyr. Dyr med spesielle behov vil bli tatt hensyn til ved innleggelse.

Les mer

Behovet for dagsinnleggelse skyldes flere faktorer, alt fra dyrets sikkerhet ved anestesi og operasjon til tiden som trengs ved utredninger pga. prøvetaking og andre undersøkelser.

Vi vil at dyret skal oppleve trygge omgivelser under besøket. Vi erfarer at det ivaretas best ved innleggelse av dyret framfor at det skal sitte på venterommet over lengre tid, samt at det kun er dyrehelsepersonell tilstede på de avdelingene hvor utredning og behandling foregår. Dyr reagerer ofte med uro på eiers bekymring for sin 4-beinte bestevenn, og er gjerne mer avslappet ved prøvetaking og sedasjon når eier ikke er tilstede. Du må gjerne ta med eget teppe, leker eller bur til innleggelsen slik at dyret ditt skal føle seg ytterligere trygg hos oss. Vi benytter også stressdempende feromoner (Feliway og Adaptil) i våre oppstallingsrom.

Pasienter og eiere med spesielle behov
Noen dyr har spesielle behov ved innleggelse som gjør at veterinæren kan mene det er best for dyret at eier er tilstede til tross for vanlige retningslinjer. Dette kan gjelde dyr med seperasjonsangst, dyr yngre enn 6 måneder og liknende. Sammen finner du og veterinæren den beste løsningen for dyret.
Noen eiere opplever det som ekstremt bekymringsfullt å forlate dyret sitt, og har sterkt behov for å være tilstede under innledende bedøvelse. Vi har forståelse for at dette oppleves som vanskelig. Snakk med oss om det på forhånd slik at vi kan forsøke imøtekomme dette så langt det er mulig. Husk at våre ansatte er utdannet innen håndtering og stell av ulike dyrearter, og har nødvendig kunnskap for å berolige ditt kjæledyr når det er behov, samt yte godt stell ved opphold hos oss.

Pasienter som skal innlegges bes møte kl. 08.45, og tas i mot av våre dyrepleiere. Ved signering av innleggelseskjemaet godkjenner du som eier at vi har tillatelse til å utføre undersøkelser og behandlinger innenfor de rammer som er satt. Dersom du trenger et prisoverslag kan dette gis samtidig med innleggelsen av pasienten.

Eiere med lang reisevei eller som er avhengig av båttransport kan ha behov for å levere sitt kjæledyr på et senere tidspunkt enn normalt. Informer oss om dette ved timebestilling slik at vi kan imøtekomme det så langt det er mulig.

Pasienten skal faste de siste 6 timene før innleggelse. I enkelte tilfeller kan veterinæren din be om lengre fastetid pga. prøvetaking. Dyret skal uansett ha fri tilgang til vann. Matinntak kan påvirke blodprøver ,og dyr som skal i anestesi/sedasjon bør ikke ha full mage. Det øker risikoen for etterkomplikasjoner. Unntaket er kaniner og andre gnagere; de alltid skal ha tilgang til høy og vann.

Bruker dyret ditt faste medisiner? Det er viktig å informere om det ved innleggelsen av dyret. Ta gjerne med dyrets medisiner til timen.

Vi setter stor pris på at dyret er godt luftet før ankomst, og dermed ferdig med «morgenstellet sitt».

Hjemsending av pasienter skjer mellom kl. 15.00 og 16.00. Denne tiden er satt av til samtale med deg som eier. Informasjon om dagens undersøkelser, behandling, medisinering og videre anbefalinger blir da gitt. Det er viktig å være klar over at hjemmebehandlingen og oppfølgingstimer er like viktig for behandlingsresultatet, som selve undersøkelsen. Det er først ved oppfølgingstimen at pasienten friskmeldes.