Kirurgi

Vi har en velutstyrt og moderne operasjonsavdeling, og vi setter strenge kvalitetskrav til ditt dyrs sikkerhet. Alle inngrep overvåkes av egen anestesør med avansert overvåkningsutstyr. Alle større og lengre operasjoner utføres under gassanestesi og smerteprotokoll med internasjonal standard.

• Beinkirurgi • Leddkirurgi • Bløtvevskirurgi, bukhule • Bløtvevskirurgi, hud • Fjerning av svulster, analsekker og spyttcyster • Hals- og nesekirurgi • Øyelokkskirurgi og enukleasjon • Alle typer rutineinngrep; kastrering og sterilisering av hund, katt, ilder og kanin

Vi utfører de aller fleste operasjoner.
(For utfyllende liste: se les mer)
I løpet av 2019 satser vi også på å kunne tilby TTA-rapid ved korsbåndskade.

Les mer

Avansert overvåkingsutstyr gir ekstra trygghet ved operasjoner og er uunnværlig for kritisk syke dyr. Vi har anestesører og utstyr som måler vitale parametere hos pasienten under hele operasjonen. Alle inngrep med lengre varighet enn 20 minutter, samt inngrep hos eldre eller påkjente pasienter, har behov for intravenøs væsketerapi. Operasjonsbordet har innebygd oppvarming slik at pasienten ikke blir nedkjølt under operasjonen.

En operasjon innebærer alltid en viss risiko. Forutgående blodprøver hos en rekke pasientgrupper er derfor viktig slik at nyre-, leverfunksjon og blødningsrisiko kan vurderes før inngrepet. Som standard vil slike prøver alltid anbefales for dyr over 7 år.

Alle pasienter får smertebehandling før, under og etter operasjoner, samt antibiotika ved behov. Etter operasjon blir dyret overvåket og hospitalisert fram til dyret er stabilt, og klar for hjemreise. Varigheten på hospitaliseringen varierer med operasjonens omfang. Noen inngrep krever intensiv smertebehandling i etterkant. I de fleste tilfeller er det behov for ett eller flere oppfølgingsbesøk.

Vi utfører de aller fleste operasjoner.

• Alle typer bukinngrep; magedreining, tarmoperasjoner, milttumor, levertumor, pyometra (livmorsbetennelse)
• Alle typer inngrep i urinveier og blære; fjerning av nyre, urinstein m.mer
Beinbrudd og kjevebrudd
PatellaluksasjonKorsbåndskade • OCD
• Fjerning av hoftekule og andre leddkirurgiske inngrep
• Fjerning av svulster i hud og jurvev
• Fjerning av analkjertler ved sykdom
• Fjerning av spyttcyster og ranula
Hals- og nesekirurgi; fjerning av mandler, lang bløt gane, trange nesebor m.mer.
• Øyelokkskirurgi og enukleasjon
• Alle typer rutineinngrep; kastrering og sterilisering av hund, katt, ilder og kanin