Laboratorium

For å stille rett diagnose er det oftest nødvendig å ta prøver av blod, urin, avføring og vevsceller. Det er en fordel å få prøvesvarene samme dag - da kan behandlingen starte raskere. Med eget laboratorium får vi de fleste prøvesvar den dagen dyret er til undersøkelse. De få analysene vi selv ikke utfører sendes til andre laboratorier i Europa og USA.

Noen av analysene som er tilgjengelig ved klinikken:
Hematologisk blodprøve med blodprosent • Biokjemisk blodprøve (for lever, nyrer, bukspyttkjertel, kolesterol etc.) • Stoffskifteprøver • Langtidsblodsukker CRPmåling • Elektrolytter og Kalsium • En rekke hurtigtester for infeksjoner og indremedisinske sykdommer • Hurtigtest for blodtyping • Hurtigtest av progesteron sammen med vaginalt celleutstryk • Urinanalyse (for krystaller, celler, bakterier med mer). • Celleutstryk fra hud, ører, øyne og nydannelser

Les mer

Blodprøver
I noen tilfeller må pasienten faste 12 timer forut for prøvetakingen. For pasienter som bruker faste medisiner kan tidspunktet for når medisinen gis, være avgjørende for prøvetakingen og prøveresultatet.

Urinprøver
For å få korrekte analysesvar er det viktig at prøven tas fra morgenurinen. Prøven tas derfor som regel av eier selv og leveres inn på klinikken samme dag. Dersom veterinæren trenger urinprøven umiddelbart vil den bli tatt ved klinikken. For katter finnes en spesiell type kattesand som ikke absorberer urin, og gjør det enkelt for eier å samle opp urinprøven.

Avføringsprøver
Samleprøver fra 3-5 dager i strekk gir et sikrere analysesvar ved parasittutredninger. Vi har egnede prøveglass til dette ved klinikken. Ferske prøver er å foretrekke ved andre typer avføringsanalyser.

Utfyllende liste over analyser vi utfører
• Hematologiske blodprøve med blodprosent, diffrensiering og reticulocyttmåling
• Biokjemisk generell blodprøve (for lever, nyrer, bukspyttkjertel, kolesterol med mer)
• CRPmåling (akuttfaseprotein)
• Stoffskifteprøver for lavt eller høyt stoffskifte
• Langtidsblodsukker for diabetes
• Elektrolytter og saltbalanse inkludert kalsium
• Hurtigtest for bukspyttkjertelbetennelse
• Hurtigtester for virusinfeksjoner hos katt (FIV, FeLV)
• Hurtigtest for hjertesykdom
• Hurtigtest for blodtyping av hund og katt
• Hurtigtest av progesteron sammen med vaginalt celleutstryk for å fastsette parringstidspunkt
• Avføringsanalyse for rundorm og hurtigtest for giardiainfeksjon
• Urinanalyse (komplett analyse for krystaller, celler, bakterier med mer)
• Celleutstryk fra hud, ører, øyne og nydannelser