Rehabilitering

Vi har et komplett tilbud innen rehabilitering og fysioterapi. Vi tilbyr pakkeløsninger og klippekort for flere av behandlingene.

Vanntredemølle - Massasje - Manuell terapi - Osteopati - Ultralyd - TENS (elektroterapi) - Laser - Cryoterapi

I de fleste tilfeller må pasienten til en for-undersøkelse hos veterinær, før henvisning til fysioterapeut. For svært mange lidelser i nervesystemet, samt ledd-, muskel- og skjelettsykdommer er rehabilitering og fysioterapi en viktig del av en helhetlig behandling.

• Opptrening etter ledd-/muskelskade • Opptrening etter operasjon • Akutt og kronisk sykdom og smerter i ledd (eksemplevis HD og AD) • Leddforkalkning • Ryggplager • Muskelplager, muskelsykdommer og muskelsvinn • Kroniske sårskader

For generelle spørsmål og timebestilling:
ta kontakt med klinikken på tel. 75 14 31 30
For spesifikke spørsmål om behandling:
ta kontakt med Sabine Dehof på tel. 458 89 665

Les mer

Dyr har stor nytte av rehabilitering og fysikalsk behandling. Korrekt rehabilitering bedrer prognosen, korter ned rekonvalesenstiden og hjelper pasienten å få tilbake styrke og normal funksjon på en god og skånsom måte etter akutte skader og operasjoner.

Vanntredemølle er en tredemøllesmaskin som brukes i en vanntank. Den har et selvgående transportsbånd som dyret går på mens deler av kroppen er under vann. Man tilsetter motstrøm og regulerer båndets stignignsgrad utifra dyret behandlingsbehov og ønsket belastning. Trening i vann gir redusert stressbelastning på bein og ledd utenat det går utover effekten.

I vanntredemølle blir ca. 65 % av dyrets kroppsvekt støttet opp av vann. Det er en gunstig treningsform for hunder med artoser, og hjelper med å forebygge ytterligere artroser hos kroniske pasienter og etter leddkirurgi. Behandlingen tilpasses til hvert enkelt individ med sakte tilvenning. Vannhøyden justeres etter dyrets alder, skade og tilstand. Eieren må være tilstede under behandlingen. En kvalifisert terapeut må alltid evaluere dyret underveis. Etter behandlingen må dyret tørkes og fønes tørr.

Når bruker vi vanntredemølle?
Det brukes hovedsakelig etter ortopediske operasjoner, eksempelvis korsbåndsoperasjoner, patella-luksasjoner og ryggoperasjoner. I alle disse tilfellene brukes det i siste fase av rehabiliteringen.

Andre faste brukere av vanntredemølle er hunder med leddforkalkning. I tillegg kan det benyttes til å forbedre gangmønsteret, forebygge muskel- og leddskader, bygge opp muskulatur samt avlaste overbelastede ledd hos hunder som trenger dette.

Vanntredemølle skal ikke brukes ved
• feber og lymfeødem • hudsykdommer og åpne sår • urininkontinens • hjertesykdommer (eldre hunder bør undersøkes av veterinær før første behandling)

Massasje er stressreduserende, muskelavslappende og stimulerer til økt sirkulasjon og rask avhelning. Det brukes i forbindelse med muskel- og seneskader, leddlidelser, nevrologiske lidelser og ved rehabilitering etter ortopediske operasjoner. Det kan også forebygge skader hos jakt- og arbeidshunder.

Manuell terapi behandler og forebygger problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Man trener den det delen av kroppen som er skadet med sikte på å gi økt sirkulasjon og avheling i vevet, blant annet ved hjelp av PROM-bevegelser (passive range of motion). Samtidig trener man opp, og stabiliserer usymmetrier og ubalanser i bevegelsesapparatet, som bidrar til skaden/smertene. Teknikken brukes etter ortopediske operasjoner, ved kroniske ledd- og knokkelskader, samt på hunder med diverse ryggproblemer

Osteopati behandler nedsatt/låst leddbevegelighet, redusert bevegelighet i muskler og bindevev, og sirkulasjonsforstyrrelser. Behandlingen består av bevegende tøying av muskler og ledd, med utgangspunkt i at kroppens muskulatur, nervesystem og lymfesystem fungerer som ett system. Det benyttes mye ved nakke- og ryggplager.

TENS er en elektroterapi-behandling mot muskel- og skjelettsmerter. Smertepunktene og musklene stimuleres elektrisk av elektroder som settes på huden. Den kan også brukes for å forebygge tap av muskelmasse eller bygge opp allerede tapt muskelmasse i forbindelse med ortopediske inngrep og tilstander.

Ultralyd fungerer smertebehandlende ved muskelplager, tyggproblemer og etter ortopediske inngrep.

Cryoterapi er en kjølebehandling som reduserer smertesignaler i muskulaturen. Smerte kan gi vedvarende sammentrekning i muskulatur og dermed låse ulike leddavdelinger. Det reduserer også hevelser og blødninger i det aktuelle området.

Laser brukes i behandling av sår, smerter og kroniske lidelse (eksempelvis ryggsmerter).

Dyr kan ha nytte av rehabilitering og fysikalsk behandling ved
• opptrening etter ledd-/muskelskade og operasjon
• sykdom i ledd som hofteleddsdysplasi og albueleddsdysplasi
• artroser (leddforkalkninger) eller andre leddsmerter
• akutte og kroniske ryggplager
• muskelplager, muskelsykdommer og muskelsvinn
• opptrening av inaktiv muskulatur