Røntgen

Klinikken har ny digital røntgenfremkaller med god bildekvalitet, som sørger for at små detaljer blir mer synlige. Det betyr god diagnostisk sikkerhet.

Vi utfører alle ordinære typer røntgenundersøkelser i tillegg til mer spesielle kontrastundersøkelser av magetarm og urinveier. Vi gjør drektighetsrøntgen, HD- og AD-undersøkelser regelmessig, samt spondyloseundersøkelser.


Beinbrudd, forkalkninger i ledd, svulster i buk- og brysthulen, hjerte- og lungesykdom, fremmedlegemer i mage/tarm og urinstein i nyre/urinblære/urinrør er bare noen eksempler på tilstander hvor røntgen er uvurderlig i forhold til videre behandling.

Flere av våre veterinærer har tilleggsutdanning innen røntgendiagnostikk, noe som i dag er et krav fra NKK ved HD- og AD-undersøkelser.

Les mer

Røntgenundersøkelser er som regel tidkrevende. Dyret blir derfor gjerne innlagt på klinikken dagen undersøkelsen skal utføres. Ved planlagte røntgenundersøkelser skal dyret møte fastende til time. Ofte må dyret sederes for å oppnå optimal bildekvalitet og posisjonering, samt strålehygienisk sikkerhet.

HD- og AD-røntgen
Norsk Kennel Klub setter kravene omkring utførsel av undersøkelsen, og hvilke hunderaser som kreves undersøkt.

Hunden må være ID-merket, og det må gjøres senest samtidig med røntgenundersøkelsen. Hunden må være minst 12 måneder ved tidspunkt for undersøkelsen. En del store raser må være minst 18 måneder ved HD-undersøkelse (les mer). NKK krever også at dyret skal være tilstrekkelig sedert under røntgenundersøkelsen. Hunden skal derfor møte fastende til undersøkelsen. Før ditt besøk MÅ du forhåndsbestille rekvisisjonsskjemalast ned veileder - eller gå inn på NKK's hjemmeside.  Forhåndsbestilt rekvisisjonsskjema må sendes til klinikkens epost senest dagen før time.

Drektighetsundersøkelse
Røntgen benyttes for å angi antall avkom som ventes til fødsel. Da blir det lettere for eier å gi god fødselshjelp siden man vet når mordyret er ferdig med hele fødselen.

Drektighetsrøntgen utføres tidligst dag 52 i drektigheten, men for et sikrere resultat anbefales det å vente til dag 55. Da er det tilstrekkelig med beindannelse i skjelettene slik at veterinæren kan telle antall avkom. Hunder med lavt valpeantall kan få fødselsproblemer. Man kan i så fall ta hensyn til dette i planleggingen av fødselen.

Kontrastundersøkelser
Det kan av ulike årsaker oppstå delvis eller fullstendig forstoppelse i passasjen av innholdet i magetarmsystemet og i urinveissystemet. Noen ganger skyldes det anatomiske innsnevringer, sammenvoksinger, svulstmasser eller steindannelse. Andre ganger har dyra våre spist både det ene og det andre som ikke er ment å spises.

I slike tilfeller gjøres kontrastrøntgenstudier. Disse kan gå over mange timer. Dyret må enten spise/drikke kontrastvæske eller få tilført kontrastvæske direkte inn i blære eller via blodbanen. Væsken har en spesiell synlighet på røntgenbilder, og forteller oss hvor i systemet problemet sitter. Dette er avgjørende for videre valg av behandling.