Røntgen

Klinikken har ny digital røntgenfremkaller med god bildekvalitet, som sørger for at små detaljer blir mer synlige. Det betyr god diagnostisk sikkerhet.

Vi utfører alle ordinære typer røntgenundersøkelser utover rutinemessige HD- og AD-undersøkelser samt spondyloseundersøkelser. Vi tilbyr også mer spesielle kontrastundersøkelser av magetarm, urinveier og i enkelte tilfeller ryggmarg. Ved de aller fleste røntgenundersøkelser må dyret sederes for å oppnå tilstrekkelig og optimal bildekvalitet, samt strålehygienisk sikkerhet.

Flere av våre veterinærer har tilleggsutdanning innen røntgendiagnostikk, noe som i dag er et krav fra NKK ved HD- og AD-undersøkelser.

Les mer

Røntgenundersøkelser er som regel tidkrevende undersøkelser (med noen få unntak), og det er ikke uvanlig at dyret ditt legges inn på klinikken den dagen undersøkelsene skal utføres. Beinbrudd, forkalkninger i ledd, svulster i buk- og brysthulen, hjerte- og lungesykdom, fremmedlegemer i mage/tarm og urinstein i nyre/urinblære/urinrør er bare noen få eksempler på tilstander hvor denne typen undersøkelse er uvurderlig i forhold til videre behandling.

Aktuelle røntgenundersøkelser kan være
• kjevegrener, nesehule, hode
• brystkasse (thorax) med brystkasse, hjerte og lunger
• bukhule (abdomen) med magetarmsystemet, urinveier, nyrer og urinblære/urinrør
• drektighet med telling av valper/kattunger
• leddavdelinger og knokler i fram- og bakbein
• ryggrad
Ved de aller fleste røntgenundersøkelser er det nødvending å sedere dyret for å oppnå tilstrekkelig og optimal bildekvalitet/posisjonering. Ved planlagte røntgenundersøkelser skal dyret møte fastende til timen, både pga. behov for sedering og bildekvaliteten på buk-/hoftebilder.

HD- og AD-røntgen
Vi utfører rutinemessige HD- og AD-røntgenundersøkelser. Det er Norsk Kennel Klub (NKK) som i forbindelse med sitt avlsarbeid setter kravene som skal følges omkring utføring av denne type røntgenundersøkelse, og hvilke hunderaser som kreves undersøkt.

Hunder som skal gjennom HD- og AD-røntgenundersøkelse må være ID-merket med mikrochip. Dette må senest gjøres samtidig med nevnte røntgenundersøkelse. Hunden må være minimum 12 måneder ved tidspunkt for undersøkelsen. En del store raser må være minimum 18 måneder ved HD-undersøkelse (les mer). NKK krever også at dyret skal være tilstrekkelig sedert under røntgenundersøkelsen. Hunden skal derfor møte fastende til undersøkelsen, dvs. ikke frokost samme dag, men vann som normalt.
Før ditt besøk ser vi helst at du forhåndsbestiller rekvisisjonsskjema på Min side på NKK's hjemmeside. Resultatet på undersøkelsen din blir da raskere tilgjengelig på Dogweb. Om ikke må du vente til du mottar faktura fra NKK på avlesingsgebyret, og registrering av din betaling er gjort, før resultatet frigjøres. Forhåndsbestilt rekvisisjonsskjema tas med til timen, sammen med hundens originale stamtavle.

Drektighetsundersøkelse via røntgen
Røntgen benyttes for å kunne si noe om antallet valper/kattunger man kan forvente ved fødsel. Det gjør det lettere og sikrere for eier å gi god fødselshjelp om det skulle trenges; da vet man når mordyret er ferdig med hele fødselen.

Drektighetsrøntgen kan tidligst utføres etter dag 52 i drektigheten. Det er først da man vil kunne ha tilstrekkelig med beindannelse hos valpene/kattungene til at det er synlig på røntgen. For et sikrere resultat anbefales det likevel å vente til dag 55. På basis av dette kan veterinæren telle hvor mange valper/kattunger som skal fødes, og om man kan forvente en normal fødsel. Hunder med lavt valpeantall kan oppleve fødselsproblemer i større grad enn andre, da mengden hormoner som igangsetter fødselen er lavere.

Kontrastundersøkelser
Det kan av ulike årsaker oppstå delvis eller fullstendig forstoppelse i passasjen av innholdet i mage/tarm-systemet, og urin i urinveissystemet. Noen ganger skyldes det anatomiske innsnevringer, sammenvoksinger, svulstmasser eller steindannelse. Andre ganger har dyra våre spist både det ene og det andre som ikke er ment å spises.

Ved mistanke om delvis eller fullstendig forstoppelse i mage/tarm-systemet utføres det som regel en såkalt kontrastrøntgenstudie som kan gå over mange timer. Dyret må da først spise/drikke kontrastvæske. Denne væsken har en spesiell synlighet på røntgenbilder, og vil kunne legge seg rundt eventuelle fremmedlegemer i mage/tarm, og/eller fortelle oss hvor i systemet forstoppelsen sitter. Dette er avgjørende for videre valg av behandling.

Kontrastundersøkelse av urinveissystemet utføres med kontrastmiddel enten direkte inn i blæra eller via blodbanen (intravenøst).