Tannbehandling

Vi utfører tannbehandlinger på hund, katt, ilder og gnagere. Klinikken har en godt utstyrt tannavdeling med komplett tannunit. Vi har digital tannrøntgen med utmerket bildekvalitet. Muligheten til å kunne utføre tannrøntgen underveis er avgjørende, da mange av tannsykdommene forekommer i røttene.

Ved ordinær tannpleie fjernes tannstein med ultralydscaler før tennene poleres. Dette er skånsomt for tenner og tannkjøtt.

Vi utfører trekk av alle typer tenner når behov: fortenner, jeksler og hjørnetenner, også melktenner. Vi utfører også rotfylling av hjørnetenner og fortenner der hvor det er mulig.

Ved all tannbehandling må pasienten være sedert eller i full narkose, avhengig av type tannbehandling. Derfor er tannavdelingen vår også utstyrt med overvåkningsmaskiner, oksygenmaskin og gassnarkose.

Les mer

Tannrens
Ved vår klinikk blir tannkjøtt og munnhule desinfisert før alle tennene blir renset med ultralydscaler. Dette er den eneste måten å fjerne tannstein som bygger seg opp mellom tenner og tannkjøtt. Alle tenner blir så undersøkt for skader og sykdom. Til slutt blir tennene polert.

Av sikkerhetsmessige årsaker får alle våre pasienter intravenøs væsketilførsel og oksygentilskudd under tannrens, i tillegg til overvåkning via monitorer. Dette gjøres uten ekstra kostnader for eier.

Forebygging
Tannsteindannelse kan forebygges på mange måter av deg som eier. Det mest effektive er daglig tannpuss med tannbørste og tannkrem egnet for hund og katt. Dersom tannpuss av ulike årsaker ikke lar seg gjøre kan andre tiltak redusere graden av tannsteindannelse: dietter med spesielle fôrkuler som øker mekanisk friksjon, tyggeplater og tannpaste tilsatt fordelaktige enzymer, pulvertilskudd som inneholder mineralbindene alger eller spesialdesignede tyggeleker.Tannrøntgen
Røntgen er svært viktig i forbindelse med all tannbehandling, og man trenger ofte å ta mange bilder underveis for å vurdere graden av sykdomsforandringer. Tannrøntgen kan også brukes ved mistanke om små forandringer i kjevebein og nesehule som ellers er vanskelig å oppdage på vanlig røntgenbilde. Tilgang på en digital fremkaller med god bildekvalitet reduserer behovet for antall røntgenbilder, og dermed også den totale anestesitiden.

Tanntrekk
Tenner hos hund og katt er fra naturen side godt festet i kjevebeinet for å kunne motstå massive krefter under bruk ved jakt og matinntak. Tenner som er skadet hos disse artene må derfor som regel opereres ut når de skal trekkes. Der er tidkrevende, og skal alltid gjøres under full anestesi.