Ultralyd

Klinikken har det nyeste innen ultralyd, en Semca-maskin. Den gir svært gode og detaljerte bilder ved alle typer undersøkelser. Bildekvalitet ofte er avgjørende ved ultralydundersøkelser, så vi har derfor investert i alle 3 probetypene som er nødvendig for å dekke spekteret av ultralydundersøkelser.

Ultralyd brukes til svært mye, alt fra indremedisinsk diagnostikk, utredning av hjertesykdom til koselige drektighetsundersøkelser.

Hos oss bruker vi det rutinemessig ved
• Bekreftelse av drektighet • Lidelser i muskulatur og seneapparat • Lidelser i bukorganer • Lidelser i kjønnsorganer og urinveier • Hjertesykdom • Mistanke om utvikling av svulsterLes mer

Et godt ultralydapparat er viktig for å kunne gi oss god kvalitet på ultralydbildene, da det er avgjørende for å ha mulighet til å finne rett diagnose ved ulike lidelser som ellers ikke er så lett å diagnostisere. Det gjelder også ha rett probetype ved undersøkelser av bukhule, hjerte og muskulatur/sener for å kunne tolke de ulike indre organene korrekt, og oppdage unormale funn.

Når brukes ultralydundersøkelse?
• Bekreftelse av planlagt drektighet (og ikke-planlagt)
• Hjertesykdom
• Mistanke om svulst/kreft, f.eks. i milt
• Lidelser i fordøyelsesorganer som lever og mage-tarm-system
• Lidelser i kjønnsorganer og urinveier som blære, prostata og livmor
• Lidelser i muskulatur og seneapparat
• Øyelidelser

Drektighetsundersøkelser
Ultralyd er den vanligste formen for drektighetsundersøkelse hos hund, katt og ilder, og gjøres på timebestilling i poliklinikken.
Ved drektighet hos hund og katt gjøres rutinemessig hos oss fra dag 28 etter siste parringsdag. Det er alltid gunstig å vite på et tidlig tidspunkt om dyret er blitt drektig eller ei. Da kan du planlegge fødsel i forhold til termin, og rett tidspunkt for oppfôring av mordyret. Vi bistår med generell veiledning omkring fødselsforberedelser og rett diettplan for de kunder som ønsker dette. Ved ultralyd senere i drektigheten kan man også vurdere fostervannsmengden og hjerteaktiviteten til fostrene. Ultralyd benyttes ikke rutinemessig til å anslå antall foster da det har for mange usikkerhetsfaktorer knyttet til seg. For mer nøyaktig telling av antall foster viser vi til røntgenundersøkelse fra dag 55.

Ultralydundersøkelse av bukhuleorganer
I svært mange indremedisinske og kirurgiske utredninger trengs ultralydundersøkelse av hele bukhulen eller spesifikke organer som ligger i bukhulen. Det er viktig for enten kunne hjelpe oss å stille mer presis diagnose eller planlegge detaljer ved et nødvendig kirurgisk inngrep. Slike undersøkelser gjøres rutinemessig, og på våken pasient der hvor det er mulig og/eller naturlig. I noen tilfeller er det behov for innleggelse av pasienten for å få utført de undersøkelser som er nødvendig gjennom dagen.

Ultralydundersøkelse av hjertet
Ved symptomer som peker i retning av ulike hjertesykdommer er ultralyd ikke bare viktig for diagnosen, men også en helt vesentlig del av undersøkelsen for å kunne gi pasienten rett medikamentell behandling og oppfølging. Pasienter som har fått stilt en hjertesykdoms-diagnose bør undersøkes med ultralyd minimum hver 6. måned for å kunne justere og tilpasse behandlingen til sykdommens utviklingshastighet. For noen pasienter er hjertetilstanden av en slik art at veterinæren din vil anbefale en hyppigere oppfølging.

Ultralydundersøkelse av muskulatur og seneapparat