Ultralyd

Klinikken har det nyeste innen ultralyd, en Semca-maskin. Den gir svært gode og detaljerte bilder ved alle typer undersøkelser. Bildekvalitet ofte er avgjørende ved ultralydundersøkelser. Vi har derfor investert i alle 3 probetypene som er nødvendig for å dekke spekteret av ultralydundersøkelser.

Ultralyd brukes til svært mye, alt fra indremedisinsk diagnostikk til utredning av hjertesykdom og koselige drektighetsundersøkelser.

Hos oss bruker vi det rutinemessig ved
• Bekreftelse av drektighet • Lidelser i muskulatur og seneapparat • Lidelser i bukorganer • Lidelser i kjønnsorganer og urinveier • Hjertesykdom • Mistanke om svulsterLes mer

Et ultralydapparat med god bildekvalitet og rett probetype er avgjørende for å kunne tolke de ulike indre organene korrekt, oppdage unormale funn og stille riktig diagnose.

Drektighetsundersøkelse
Ultralyd er den vanligste formen for undersøkelse av drektighet hos hund, katt og ilder. Vi gjør undersøkelsen på hund og katt rutinemessig fra dag 28 etter siste parringsdag. Det er gunstig å vite om en drektighet på et tidlig tidspunkt. Da kan du planlegge fødselen i forhold rett tidspunkt for oppfôring av mordyret og termindato. Vi bistår med generell veiledning omkring fødselsforberedelser og rett diettplan om behov. Ved ultralyd senere i drektigheten kan man vurdere fostervannsmengden og hjerteaktiviteten til fostrene. Ultralyd benyttes ikke rutinemessig til å anslå antall foster da det har for mange usikkerhetsfaktorer knyttet til seg. Til det brukes røntgenundersøkelse fra dag 55.

Ultralydundersøkelse av bukhuleorganer
I svært mange indremedisinske og kirurgiske utredninger trengs undersøkelse av hele eller noen av organene i bukhule. Det er viktig for å kunne å stille mer presis diagnose eller planlegge detaljer ved kirurgiske inngrep. Undersøkelsen gjøres oftest på våken pasient.

Ultralydundersøkelse av hjertet
Ultralyd ikke bare viktig for diagnosen ved hjertesykdom, men også en helt vesentlig for å kunne gi pasienten rett medikamentell behandling og oppfølging. Pasienter med hjertesykdom bør undersøkes med ultralyd minimum hver 6. måned for å kunne justere og tilpasse behandlingen til sykdommens utviklingshastighet. For noen hjertepasienter vil veterinæren din anbefale hyppigere oppfølging.

Ultralydundersøkelse av muskulatur og seneapparat
Muskelblødninger, bindevevsdannelser i musklatur, senerupturer og bicepsskader er eksempler på skader hvor ultralyd hjelper oss med stille diagnose og kartlegge omfanget av skaden. Det er av stor betydning for behandling, prognose og rekonvalesenstid.