Øyelysing

Klinikken får besøk av autorisert øyelyser Elisabeth Bjørnestad 4-6 ganger i året. Hun er spesialist i øyesykdommer, og jobber til daglig ved A-Vet Smådyrklinikk i Larvik. Hun utfører øyelysing, gonioskopi og medisinsk utredning av kompliserte øyesykdommer. Vår egen øyelyseraspirant, veterinær Tone Jørgensen, vil være tilstede på disse konsultasjonene.

Øyelysing er en utvidet øyeundersøkelse med tanke på å avdekke sykdommer, da spesielt i hornhinne, linse og netthinne. Ved gonioskopi undersøkes kammervinkelen i øyet, og om hunden kan være disponert for grønn stær. Noen av disse sykdommene er arvelige. Dersom sykdommene oppdages og behandles tidlig, kan man i en del tilfeller unngå smerter og i verste fall synstap. Mange raseklubber krever øyelysing og gonioskopi før hunden kan brukes i avl.

Avbestilling må skje SENEST 2 uker før bestilt timen, om ikke belastes kunden med kr 2250.- pluss fakturagebyr. Neste besøk er under planlegging, Vi kommer med dato senere i løpet av kommende måneder.

Les mer

Synet er svært viktig for dyrets evne til kommunikasjon med omverdenen. Ved øyelysing kan man oppdage (arvelige og ikke-arvelige) øyesykdommer som vil kunne utvikles over tid. Slik kan man unngå unødig lidelse, og i verste fall tap av synet. Det anbefales at hunder, uansett rase, øyelyses ved 1-, 4- og 7-års alder. Øyelysing er også aktuelt for en del rasekatter.

Hunden må være ID-merket dersom resultatet skal registreres i NKK. Du bør ta med stamtavlen til undersøkelsen. Dersom hunden ikke er ID-merke må dette gjøres senest samtidig med øyelysningstimen.

Avlshunder
Avlshunder bør undersøkes årlig så lenge de benyttes i avl, og senest ett år før parring (les mer). Hunder som har vært øyelyst «fri» tidligere kan nemlig utvikle forandringer senere i livet som gjør at de ikke lenger bør avles på. Enkelte hunderaser bør også undersøkes før salg ved 8 ukers alder (eksempelvis Collie og Shetland sheepdog). Ved arvelige øyesykdommer vil attesten registreres i NKKs database. Der vil det stå om hunden har tegn til arvelig øyesykdom på tidspunktet for øyelysingen, og hvilken diagnose som eventuelt er stilt. Slik kan dyr med stor sannsynlighet for å føre anlegg for øyesykdom videre, tas ut av avl eller pares mot dyr som ikke har tilsvarende anlegg.

Øyelysing
Undersøkelsen foregår på våken hund og tar ca 15 minutter. Ved ankomst trenger hunden pupillutvidende øyedråper som skal virke i 15-20 minutter først. Du må derfor påregne 30-45 minutter totalt. Møt gjerne 5-10 minutter før din oppsatte time. Dette er en grundig undersøkelse av øyets ulike strukturer: øyelokk, slimhinner, tårepunkter, hornhinne, pupill, iris, linse, netthinne, glasslegemet og øyeeplet. Til det trengs spesialinstrumenter som spaltelampe og indirekte opthalmoskop. Man kan da avsløre sykdommer som bl.a. linsekatarakt (grå stær), lidelser i netthinnen og fremre del av øyet. Mange øyesykdommer gir først symptomer hos voksne dyr, men er på det tidspunktet vanskelig å behandle. Øyelysing, sammen med gentesting, er et viktig tiltak for å kartlegge arvelige defekter og unngå avl på disse.

Gonioskopi
Undersøkelsen foregår på våken hund og alltid i forbindelse med en øyelysing. Undersøkelsestiden blir derfor på ytterligere 30 minutter utover selve øyelysingen. Da undersøkes øyets kammervinkelen (vinkelen mellom hornhinnen og iris). Det gjøres via en spesiell linse som legges på hornhinnen. Dette kan vise om hunden er disponert for grønn stær/glaukoma (høyt øyetrykk). En del raser er disponert for arvelig glaukoma. Undersøkelsen kan også gjøres om man mistenker at en hund er disponert for glaukoma av andre årsaker.