Moderne klinikk - Nytt utstyr Vi har en moderne klinikk med det beste av utstyr for å ivareta ditt dyr på beste mulige vis
Det beste for dyrene Vi har satset på høy faglig kompetanse gjennom kursing, og har investert i nytt moderne utstyr for å kunne tilby den beste behandling for deg og ditt kjæledyr
I trygge hender Målet vårt er å kunne yte vårt ytterste for hver pasient og dens eier i trygge omgivelser
Høy faglig standard Vi er opptatt av at de tjenestene vi leverer skal holde en høy faglig standard til beste for dyr og eier
Kompetansesenter Vår ambisjon er å være et kompetansesenter for kjæledyr, og stadig videreutvikle oss gjennom kursing og erfaring

Siste nyheter